We hebben hebben het maximum aan leden bereikt u kan zich dan ook spijtig genoeg niet meer aanmelden voor 2021/2022.

U kan uw kind hier inschrijven op de wachtlijst van 2022-2023 dit is nog steeds geen garantie, dit is enkel mogelijk als er na de vernieuwing van de huidige leden en hun eventule broer(s) of zus(sen) nog voldoende plaats is van het max van 100 leden.

Nieuwe leden ook voor de wachtlijst worden enkel toegelaten voor onze instapgroep (groen 1) en zijn tussen de 6 en 8 jaar en dienen over voldoende vaardigheden te beschikken om veilig in groep te kunnen fietsen en veilig te kunnen remmen.