Op deze pagina kan u uw kind online op de nieuwe wachtlijst plaatsen.

We werken steeds met 2 fasen:

Fase 1: Huidige leden kunnen hun lidmaatschap vernieuwen + hun eventuele broer/zus

Fase 2: Als er nog plaats is worden de mensen van de wachtlijst 2022/2023 uitgenodigd om zich defintief in te schrijven (op volgorde van inschrijving op de wachtlijst) daarna zal pas deze lijst worden aangesproken (de kans dat je nog kan inschrijven voor 2023-2024 is spijtig genoeg bijzonder klein)


Een inschrijving is pas definitief indien deze voldoet aan alle voorwaarden en na goedkeuring door de verantwoordelijke bestuursleden.


Leeftijd: nieuwe leden worden enkel toegelaten voor onze instapgroep (groen 1) en zijn tussen de 6 en 8 jaar. 

Broers en zussen van huidige leden krijgen voorrang.
Nieuwe leden dienen over voldoende vaardigheden te beschikken om veilig in groep te kunnen fietsen en veilig te kunnen remmen. 

We beperken het aantal leden tot 100. Vol is vol!
Inschrijving wachtlijst 2024/2025